ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid -19 สถานที่เฝ้าระวัง บริเวณถนนตาดแคนพัฒนา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานรักษาความสะอาด ออกทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ covid -19 สถานที่เฝ้าระวัง บริเวณถนนตาดแคนพัฒนา อ.เมือง จ.มุกดาหาร

ต้อนรับคณะกรรมการทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๔

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งนำโดยนายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสภา ชั้น...

พิธีฌาปนกิจ​ศพถวายสรีรสังขารพระอธิการกาญจน์ กัลยาโน​

วันที่​ ๑๙ สิงหาคม​ ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๓.๐๐​ น.​ ท่านพระครูประจักษ์​ บุญญาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร​ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง)​ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ ประธานฝ่ายฆราวาส​...

กิจกรรมแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทำการพัฒนา ลอกผับตบชวา และกำจัดวัชพืช ณ สระน้ำวัดบรรพตมโนรมย์ ชุมชนเขามโนรมย์ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะทำการกำจัดผักตบชวาให้หมดทั้งสระน้ำนี้ต่อไป

สรงน้ำศพ พระอธิการกาญจน์ กัลยาโน เจ้าอาวาสวัดนิรมิต ณ​ วัดนิรมิต ชุมชนตาดแคน

วันที่ ๑๓ สิงหาคม​ ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๓.๐๐​ น.​ ท่านพระครูประจักษ์​ บุญญาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร​ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง)​ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ ประธานฝ่ายฆราวาส​ และประชาชน​ทั่วไป​ ร่วมสรงน้ำศพ พระอธิการกาญจน์ กัลยาโน เจ้าอาวาสวัดนิรมิต ณ​...

ทำการตัดหญ้าและทำความสะอาด เพื่อให้เกิดความสวยงาม มีความปลอดภัยกับประชาชนทั่วไป ณ บริเวณริมโขง ถนนสำราญชายโขงใต้

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภา นำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ทำการตัดหญ้าและทำความสะอาด เพื่อให้เกิดความสวยงาม มีความปลอดภัยกับประชาชนทั่วไป ณ บริเวณริมโขง ถนนสำราญชายโขงใต้ ...

ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐ใ๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ซึ่งที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

โครงการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๔

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ และนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์...

ทำการฉีดล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ตลาดสดเทศบาล ๒

๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้งานรักษาความสะอาด พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฉีดล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ตลาดสดเทศบาล ๒ จังหวัดมุกดาหาร
- Advertisement -