ทำการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายวสุ กาญจนกุล รักษาการปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารกองฝ่ายต่างๆ ทำการตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประชุมและจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อ ผู้จำหน่ายล็อตเตอรี่ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญพ่อค้าแม่ค้า ที่จำหน่ายล๊อตเตอรี่ ประเภทเร่จำหน่ายล๊อตเตอรี่ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มาร่วมประชุมและจัดทำทะเบียนบัญชีรายชื่อ ผู้จำหน่ายล็อตเตอรี่ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายวีระชัย...

ออกรายการวิทยุเพื่อพบปะ พูดคุยกับประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ออกรายการวิทยุเพื่อพบปะ พูดคุยกับประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร แจ้งข้อมูลข่าวสาร และความห่วงใยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร F.M. ๙๙.๒๕ MHz

ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ โดยมี ประธานสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี ที่ได้จัด”โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนตัวแทนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดย นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี ที่ได้จัด"โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนตัวแทนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔" ณ จังหวัดสกลนคร...

วันรวมน้ำใจ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่​ ๒๕ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ เวลา​ ๑๐.๓๐ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนฯ ร่วมมอบ ตู้เย็น...

ประชุม​ คณะผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนฯ​ ให้รับทราบประกาศจังหวัดมุกดาหาร​ ​ในมาตรการเฝ้าระวัง​ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙ (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร​(ฉบับที่​๓๗)​

วันที่​ ๒๔ ธันวาคม​ ๒๕๖๓ เวลา​ ๑๐.๓๐ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ เรียกประชุม​ คณะผู้บริหาร​ หัวหน้าส่วนฯ​ ให้รับทราบประกาศจังหวัดมุกดาหาร​ ​ในมาตรการเฝ้าระวัง​ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙ (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร​(ฉบับที่​๓๗)​โดยให้ส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ​...

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวกุล ได้มามอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักรียน ณโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ให้การต้อนรับคณะคุณประจักษ์...

พิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร

๑๕ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุมอาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

การฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับกลุ่มเป้าหมายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่๑ จังหวัดมุกดาหาร

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สนับสนุนการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับกลุ่มเป้าหมายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่๑ จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร เจ้าของโครงการ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมากและพร้อมที่จะเป็นแนวร่วมพลังในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นเครือข่ายในการที่จะร่วมมือในป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกับทางหน่วยงานราชการต่อไป
- Advertisement -

Latest article

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ซอยบัณฑิษฐ์และซอยประชาร่วมใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงิน-ซอยบัณฑิต-1ดาวน์โหลด ร่างTOR-บัณฑิต-1ดาวน์โหลด ปร.-456ดาวน์โหลด รายละเอียดการคำนวณ-ซอยบันฑิตดาวน์โหลด แบบแปลนผิวฯ-บัณฑิตดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ซอยตาดแคน ๒๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกวดราคาฯ-ซอยตาดแคน-22-1ดาวน์โหลด ประกวดราคาฯ-ซอยตาดแคน-22-2ดาวน์โหลด ตารางตาดแคน-22ดาวน์โหลด สรุปลผลราคากลางตาดแคน-22ดาวน์โหลด