ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗