ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ จะเปิดให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน​ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่​ 2565 ระหว่าง วันศุกร์ที่​ 31​ ธันวาคม​ 2564 ถึงวันจันทร์ที่​ 3​ มกราคม​ 2565 ตั้งแต่เวลา​ 08.30 น. ถึง​เวลา​ 16.30​ น. โดยจะให้บริการแจ้งเกิด, แจ้งตายและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันอันตรายและเฝ้าระวังอุบัติภัยในช่วงลอยกระทง

ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การป้องกันอันตรายและเฝ้าระวังอุบัติภัยในช่วงลอยกระทง

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๕
- Advertisement -