กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ ได้จัดกิจกรรม "วันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๔" ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรับษาความสงบ...

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด​ถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

วันที่​ ๖ เมษายน​ ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๘.๓๐ น. นายวิธวัช​ ภาพยนต์​ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน​ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล​ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ นำคณะหัวหน้าส่วนการงานในสังกัดฯ​ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด​ถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช​และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"...

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวสุ​ กาญจนกุล​ รักษาการปลัดเทศบาล​ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นำคณะหัวหน้าส่วนการงานฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี...

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้ ณ...

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ ๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑-๑๕

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองมุกดาหาร อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ ๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑-๑๕ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร โดย นายจิระ​ โภคสวัสดิ์ กกต.เทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการอบรม...

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑-๑๕

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองมุกดาหาร อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑-๑๕ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร โดย ร.ต.อ.ทักษิณ​ ธงศรี​ กกต.เทศบาลเมืองมุกดาหาร...

จ่าเอกทองสัน​ พันพั่ว​ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ เป็นตัวแทนเทศบาลฯ​ ในการรับโล่รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี​ ๒๕๖๔

วันที่​ ๒๒​ มีนาคม​ ๒๕๖๔ จ่าเอกทองสัน​ พันพั่ว​ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ เป็นตัวแทนเทศบาลฯ​ ในการรับโล่รางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น ประจำปี​ ๒๕๖๔ ในวัน อปพร.​ ณ สนามกีฬากลาง...

อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑-๑๔

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองมุกดาหาร อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑-๑๔ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยนายเพียร แสวงบุญ ประธาน กกต.เทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการอบรม...

กิจกรรมการเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายวสุ กาญจนกุล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และ นางนริศรา เทพคเชนทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมกิจกรรมการเดินแบบผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายวสุ กาญจนกุล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจักการขยะอินทรีย์มุกดาหาร

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวสุ กาญจนกุล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจักการขยะอินทรีย์มุกดาหาร เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจักการขยะอินทรีย์ในจังหวัดมุกดาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร
- Advertisement -