วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดินและทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาถึงปัจจุบัน ณ...

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายเฉลียว ดีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ...

ประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

รับฟังข้อมูลความคืบหน้าในการปรับปรุงก่อสร้างตลาดอินโดจีน ณ ที่ทำงานก่อสร้าง

๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารร่วมกับนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในการรับฟังข้อมูลความคืบหน้าในการปรับปรุงก่อสร้างตลาดอินโดจีน ณ ที่ทำงานก่อสร้าง บริเวณหน้าวัดศรีสุมังค์

กลุ่มตัวแทน ตลาดอีนโดจีนมุกดาหาร มากราบขอพรปีใหม่ จากนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. กลุ่มตัวแทน ตลาดอีนโดจีนมุกดาหาร มากราบขอพรปีใหม่ จากนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และขอบคุณที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดสถานที่จำหน่ายสินค้า ตลอดจน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านให้กับชาวตลาดอินโดจีน เป็นอย่างดี และในโอกาสนี้ ได้กราบขอพร...

ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย นายวสุ กาญจนกุล หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองมุกดาหาร

๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม และให้กำลังใจ คณะทำงาน นำโดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และคณะกรรมการ ซึ่งในที่ประชุมเป็นการนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร...

พิธีเปิดงานกาชาดและงานของดี ๒๕๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๓

๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดี ๒๕๐ ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B,C ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งในตับ

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย/งาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
- Advertisement -

Latest article

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา และสถานศึกษาของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา และสถานศึกษาของเทศบาลเมืองมุกดาหาร https://drive.google.com/file/d/1ORhPUrKUBUN_5GimUYncgwoplbowj3Ch/view?usp=sharing

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร​ พรมจันทร์​ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ...