กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมกับประชาชน ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร...

งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

๖ มกราคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และหัวหน้าฝ่าย/งาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่​ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๑๓.๒๐ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมต้อนรับคณะ​กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑๕ ในการลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้อวยพรปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร

ร่วมกันออกสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ที่มาเลือกซื้ออาหาร ประเภทอาหารทะเล ที่ตลาดสดพรเพชร

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ชุดคณะทำงานป้องกันโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร(ทีมงาน สสจ.มุกดาหาร/ ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร) และชุดเทศกิจ เทศบาลเมืองมุกดาหาร นำโดยฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ร่วมกันออกสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน ที่มาเลือกซื้ออาหาร ประเภทอาหารทะเล ที่ตลาดสดพรเพชร จากการสอบถามข้อมูลต่างๆกับเจ้าของร้านขายอาหารทะเลทราบว่า สัตว์ทะเลที่จำหน่ายในตลาดพรเพชรนี้ ได้สั่งตรงมาจากจังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และพนักงานที่ร้านมีการไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ผลการตรวจปลอดจากเชื้อโควิด-19...

ตรวจสอบคัดกรองประชาชน ผู้มาใช้บริการตลาดราตรี และให้คำแนะนำประชาชน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงตรวจสอบคัดกรองประชาชน ผู้มาใช้บริการตลาดราตรี และให้คำแนะนำประชาชน ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - 19

ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

ร่วมการประชุมปรึกษาหารือโครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือโครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน โดนมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องรับรองภูผาเทิบ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

พิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ณ หน้าสำนักงานแขวงทางหลวงมุกดาหาร พร้อมนี้ได้ เข้าขบวนรณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย และนำรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ รถดับเพลิง...
- Advertisement -

Latest article

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่​ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๘.๐๐ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้ ดาบตำรวจวิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะหัวหน้าส่วนฯ​ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี...

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่​ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๘.๐๐ น.​ นางสุวรรณี​ ตั้งปณิธานนท์​ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนฯ​ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมกับประชาชน ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร...