พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร​ ในพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร​ ประจำปี​ พ.ศ.๒๕๖๔​

วันที่​ ๕ มีนาคม​ ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๘.๐๐ น.​ นายวสุ​ กาญจนกุล​ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ หัวหน้าส่วนงานฯ​ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร​ ในพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร​ ประจำปี​ ...

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

วันที่ ๓ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร วันนี้ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมืองมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร...

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่​ ๒ มีนาคม​ ๒๕๖๔ เวลา​ ๐๘.๐๐​น. นายวสุ​ กาญจนกุล​ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช​ บรมนาถบพิตร​ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ​ อาคาร​ ​​๒๕๐​ ปี​มุกดาหาร​ ...

งานประชุมรับฟัง และสร้างความสมานฉันท์ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมุกดาหาร (กกต.มุกดาหาร) จัดประชุมรับฟัง และสร้างความสมานฉันท์ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล เขตอำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอคำชะอี จำนวน ๓๐๐ คน ณ ห้องประชุมชั้น...

การรับสมัคร​​ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร (วันที่สาม)

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันที่สาม) การรับสมัคร​​ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

การรับสมัคร​​ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร (วันแรก)

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันแรก) การรับสมัคร​​ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร​ และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ระยะสั้นและระยะยาวกับทางโรงฆ่าสัตว์

​๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวสุ กาญจนกุล รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานสัตวแพทย์ รับการประสานงาน เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร และสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร...

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในรับสมัครและจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ให้มีความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีคณะกรรมการการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร (ชั้น...

การดำเนินโครงการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐ​ ในปีงบประมาณ​ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่​ ๑ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๔​ เวลา​ ๑๓.๓๐ น.​ นายวสุ​ กาญจนกุล​ รักษาการปลัดเทศบาล​ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ ทำหน้าที่ต้อนรับ​ นางสาวรวีวรรณ แสนสวาสดิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนางสาววรรณศรี พิเมย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จาก สำนักงาน​...

การเปิดการรับตรวจสอบด้านการคลัง

๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดการรับตรวจสอบด้านการคลัง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร นางมณีรัตน์ ภาวศิลป์ พร้อมเจ้าหน้าที่ แจ้งการตรวจสอบในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ เทศบาลเมืองมุกดาหาร
- Advertisement -