ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดุมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ...

กิจกรรมนับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ Countdown ๒๐๒๐

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๔๕ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานกิจกรรมนับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ Countdown ๒๐๒๐ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร...

ประชุมซักซ้อม พนักงานเจ้าหน้าที่​อปพร. สังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย เหตุความไม่สงบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร​ ให้นโยบายและสั่งการให้ นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ประชุมซักซ้อม พนักงานเจ้าหน้าที่​อปพร. สังกัดฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ประกอบด้วย​ ​๒​งาน คือ ๑.งานเทศกิจ ...

มอบจักรยาน จำนวน ๑๐ คัน ให้กับกาชาดจังหวัดมุกดาหาร​ ใน “วันรวมน้ำใจ ชาวมุกดาหาร” ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนฯ มอบจักรยาน จำนวน ๑๐ คัน ให้กับกาชาดจังหวัดมุกดาหาร​ ใน “วันรวมน้ำใจ ชาวมุกดาหาร” ประจำปี ๒๕๖๓...

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนทั้ง ๓๔ ชุมชน ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒...

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน เพื่อห่างไกลยาเสพติด

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ ด.ต วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน เพื่อห่างไกลยาเสพติด ชมรมฟุตบอลศรีพัฒนา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้ดำเนินการให้กับเยาวชน เพื่อห่างไกลยาเสพติดและการติดเกมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในโครงการ และมีกิจกรรมสรุปผลงานของเยาวชน ให้ชมก่อนปิดพิธี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ณ วัดหลักสอง ชุมชนศรีพัฒนา ๑...

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายพยุงพงษ์ บุญเติม รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"...

กิจกรรม โครงการจิตอาสา”เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”จิตอาสา พัฒนา ลำน้ำ คูคลอง ณ ห้วยแคน วัดนิรมิต ชุมชนตาดแคน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร และหน่วยงานราชการ ทุกๆหน่วย นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา"เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"จิตอาสา พัฒนา ลำน้ำ คูคลอง ณ ห้วยแคน วัดนิรมิต...
- Advertisement -

Latest article

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา และสถานศึกษาของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษา และสถานศึกษาของเทศบาลเมืองมุกดาหาร https://drive.google.com/file/d/1ORhPUrKUBUN_5GimUYncgwoplbowj3Ch/view?usp=sharing

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร​ พรมจันทร์​ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ...