กิจกรรมการปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
1433

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กิจกรรมการปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคคลากรเทศบาล ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

LINE_ALBUM_2024.3.7__36.jpg LINE_ALBUM_2024.3.7__51.jpg LINE_ALBUM_2024.3.7__18.jpg