ป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการล้างทำความสะอาดตลาดราตรี และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการล้างทำความสะอาดตลาดราตรี และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณรอบอาคาร คอกพักสัตว์ ภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมุกดาหาร ...

งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภับ ทำการฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๒ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเมศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานรักษาความสะอาดร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภับ ทำการฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๒ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

ตรวจตรา สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำการระมัดระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 กับประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดเทศบาล ๑

๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล พร้อมชุด เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกดำเนินการตามหนังสือสั่งการของจังหวัดมุกดาหาร และตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เพื่อตรวจตรา สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำการระมัดระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 กับประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ที่ตลาดเทศบาล ๑...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร

๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร และนายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ณ...

ประชุมคณะทีมงาน การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 เทศบาลเมืองมุกดาหาร

๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี ประชุมคณะทีมงาน การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ...

ให้คำแนะนำพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ที่ตลาดเทศบาล ๒ และตลาดสิริพร ให้ตระหนักในการป้องกันระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมชุดเทศกิจออกตรวจสอบ ให้คำแนะนำพ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ที่ตลาดเทศบาล ๒ และตลาดสิริพร ให้ตระหนักในการป้องกันระมัดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย

ได้รับมอบชุดเสื้อกันฝนจาก นายจักรกฤษ จักรกลบริษัท J.P.M shipping เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใส่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ได้รับมอบชุดเสื้อกันฝนจาก นายจักรกฤษ จักรกลบริษัท J.P.M shipping เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใส่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลเมืองมุกดาหาร

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหน้ากากอนามัย/ผ้า ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหน้ากากอนามัย/ผ้า ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ณ บริเวณหน้าอาคารเทศบาลเมืองมุกดาหาร

นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารได้ร่วมออกรายการเช้านี้ที่มุกดาหาร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารได้ร่วมออกรายการเช้านี้ที่มุกดาหาร เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยสมาชิกสภาเทศบาล กำพล ศรีมณีพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดมุกดาหาร เอฟเอ็ม 99.25...

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ และตลาดอินโดจีน

เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ และตลาดอินโดจีน ตามแผนการทำความสะอาดพื้นที่จุดเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
- Advertisement -

Latest article

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานกับบริษัท สมหวังเงินสั่ง สาขามุกดาหาร ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อมอบถุงยังชีพ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานกับบริษัท สมหวังเงินสั่ง สาขามุกดาหาร ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงการเฝ้าระวังป้องกันชื้อไวรัส COVID -19

พิธีทำบุญหอประชุม 250 ปี บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญหอประชุม 250 ปี บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ทำการแพ็คถุงยังชีพที่รับมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการแพ็คถุงยังชีพที่รับมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมมอบให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากช่วงเฝ้าระวังไวรัส COVID-19