นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมเยี่ยมชมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (อาคารใหม่)

0
481

วันที่ ๒๐ พฤศตจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมเยี่ยมชมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (อาคารใหม่) โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำคณะส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าชมอาคารสำนักงานในครั้งนี้ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

S__25223193_0.jpg S__25223194_0.jpg S__25223195_0.jpg S__25223196_0.jpg