ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 3 ถนนสำราญชายโขงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)