ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ

[embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ-งานทะเบียน.pdf” download=”all”] [embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/เรื่อง-ผลการวิเคราะห์รายงานความพึงพอใจ.pdf” download=”all”] [embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/สรุปความพึงพอใจการบริการของงานศูนย์บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.docx-ประจำปี2561.pdf” download=”all”] [embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/สรุปความพึงพอใจต่อการบริการออกเยี่ยมบ้านเชิงรุก.docx-34-ชุมชน-ปี2561.pdf” download=”all”]