ขอความอนุเคราะห์

ขอความอนุเคราะห์ ทำถนนสาธารณะดินลูกรัง เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางมะตอย เนื่องจากเป็นถนนดินลูกรัง เมื่อฝนตก ทำให้ดินเละ และรถติดหล่มหลายครั้ง เข้าออกลำบาก และเป็นทางเข้า-ออกทางเดียว ทำให้เดือนร้อนมากๆค่ะ
090-3245165 นางสาวกิ่งกนก ศิริจันทะพันธ์ บ้านเลขที่ 19/6 ถนนคำสายทองวิทยา อ.เมือง จ.มุกดาหาร