เทศบาลเมืองมุกดาหาร ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย เพื่อคืนสภาพความสวยงามบริเวณโดยรอบวัดแลพตลาดอินโดจีน

0
84

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย เพื่อคืนสภาพความสวยงามบริเวณโดยรอบวัดยอดแก้วศรีวิชัย และตลาดอินโดจีน มุกดาหาร ทั้งนี้ วัดยอดแก้วศรีวิชัยจะดำเนินการบูรณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม ซุ้มประตูโขงและรื้อกำแพงวัดภายหลังเสร็จสิ้นการรื้อถอนค้า และขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้มีการตั้งร้านค้า จำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย เพื่อไม่ให้เป็นการบดบังทัศนียภาพของวัดอีกต่อไป

730196_0.jpg 730148_0.jpg 730149_0.jpg