กองช่าง ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะตามบริเวณต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ

0
592

วันที่ ๑๗-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ กองช่าง ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ซอยกิ่งคำวงค์ ซอยสลาตัน ถนนสำราญขายโขงเหนือ ถนนพิทักษ์สันติราษฏร์ หมู่บ้านเพชรมุกดา ซอยป้องทุมมี ซอยมัฆวาน ซอยผ่องใส ถนนสุขฉายา ซอยสุขานิมิตร ซอยอนุรักษ์ ถนนสุทธิมรรค ศรีบุญเรืองซอย ๘ ซอยสามัคคี ๒ ซอยพุทธเจริญ ถนนสมุทรศักดารักษ์ ถนนสำราญชายโขงเหนือ และบริเวณศาลจังหวัดมุกดาหาร

29578_0.jpg S__54689803.jpg 29427_0.jpg