โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ชุมชนเมืองใหม่ ๑ และชุมชนเมืองใหม่ ๒

0
115

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการเชิงรุก โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง LTC และโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะหลังคลอดฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ชุมชนเมืองใหม่ ๑ และชุมชนเมืองใหม่ ๒

IMG_9656---Copy.jpg IMG_9680---Copy.jpg IMG_9707---Copy.jpg IMG_9591.jpg IMG_9606---Copy.jpg IMG_9604---Copy.jpg