ทำการรื้อถอนร้านค้าออกจากทางเท้า ตามประกาศเทศบาลฯ ห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย

0
93

วันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าช่วยเเหลือร้านค้าทำการรื้อถอนร้านค้าออกจากทางเท้าบริเวณหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย ตามประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร ห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าหน้าวัดยอดแก้วศรีวิชัย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณรอบวัดยอดแก้วศรีวิชัย และตลาดอินโดจีน มุกดาหาร

728774_0.jpg 728790_0.jpg 729255_0.jpg 728804_0.jpg