กองช่าง ดำเนินการ คืนผิวจราจรหลังวางท่อระบายน้ำที่ซอยราชรินทร์และซ่อมแซมระบบระบายน้ำ

0
107

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ กองช่าง ดำเนินการเทคอนกรีตคืนผิวจราจรหลังวางท่อระบายน้ำที่ซอยราชรินทร์ ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ซอยอนุรักษ์ ๑ และช่อมระบบระบายน้ำที่ถนนวิทยาคุณ

44718_0.jpg