โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ชุมชนอนุรักษ์บำรุงและชุมชนคำภูเงิน

0
124

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการเชิงรุก และโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง LTC ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ชุมชนอนุรักษ์บำรุงและชุมชนคำภูเงิน

IMG_8316.jpg IMG_8177.jpg IMG_8286.jpg IMG_8261.jpg IMG_8130.jpg IMG_8140.jpg