กองช่าง เข้าทำการลอกร่องน้ำ ซ.รังสรรค์ ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด ซ.ตาดแคน ๑ และปรับพื้นที่ไหล่ทาง ถ.ประชาสัมพันธ์

0
124

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสุวรณณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้กองช่างเข้าทำการลอกร่องน้ำที่ซอยรังสรรค์และซอยคลองน้ำ ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุดที่ซอยตาดแคน ๑ และทำการปรับพื้นที่ไหล่ทางที่ถนนประชาสัมพันธ์

S__40460332_0.jpg S__40460333_0.jpg 44214_0.jpg