คณะผู้บริหาร ร่วมรับฟังชี้แจงสร้างความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการวิจัยตลาดนัดแฮกหมาน

0
99

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมรับฟังชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการวิจัย “การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการตลาดนัดแฮกหมาน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร” โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัย นักวิจัยร่วม ที่ปรึกษาตลาดนัดแฮกหมาน ประธานตลาดนัดแฮกหมาน กรรมการตลาดนัดแฮกหมานและฝ่ายประสานงานตลาดนัดแฮกหมาน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒

IMG_6756.jpg IMG_6749.jpg IMG_6738.jpg IMG_6736.jpg