กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมและลอกท่อระบายน้ำ ข้างศาลากลางจังหวัด ถ.วิวิธสุรการ

0
118

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสุวรณณี ตั้งปณฺธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ กองช่าง ดำเนินการลอกคลองระบายน้้ำบริเวณด้านข้างสาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ที่ถนนวิวิธสุรการ และตรวจสอบฝารางระบายน้ำชำรุด พบว่าฝาชำรุดจำนวนมาก เบื้องต้นได้ทำการใช้แผงกั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

44105_0.jpg 44111_0.jpg 179005_0.jpg