กิจกรรมเนื่องใน “วันอานันทมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดมุกดาหาร

0
826

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา กิจกรรมเนื่องใน “วันอานันทมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และหอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร

IMG_7602.jpg IMG_7581.jpg IMG_7563.jpg IMG_7589.jpg IMG_7620.jpg IMG_7615.jpg IMG_7674.jpg IMG_7664.jpg IMG_7649.jpg IMG_7650.jpg IMG_7696.jpg IMG_7697.jpg