เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑

0
66

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถรถยนต์บรรทุกน้ำ เบอร์ ๘ ออกปฏิบัติหน้าที่ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑

S__17129484_0.jpg S__17129485_0.jpg S__17129487_0.jpg