เทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

0
149

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สวนสาธารณะหนองเม็กเฉลิมพระชนมายุ ๘๐ พรรษา

IMG_4923.jpg IMG_4924.jpg IMG_4897.jpg IMG_4931.jpg IMG_4946.jpg IMG_4962.jpg IMG_4964.jpg