ประชุมชี้แจง-ขอความร่วมมือ ผู้จำหน่ายสินค้าบนทางเท้า รร.มุกดาลัย เพื่ออำนวยการสัญจรในชั่วโมงเร่งด่วน

0
163

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ นายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมชุดเทศกิจ ลงประชุมหารือผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าบนทางเท้าและผิวถนน ที่ถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ บริเวณด้านข้างรั้วโรงเรียนมุกดาลัย ที่กีดขวางการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนน ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อปัญหา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความห่วงใยถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการตั้งจำหน่ายสินค้าบนทางเท้า ช่วงเช้าและหลังเลิกเรียน เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ห้ามจำหน่ายสินค้าบนผิวถนน และห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณด้านหน้าโรงเรียนมุกดาลัย ถนนพิทักษ์พนมเขต เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในจราจรของประชาชนในบริเวณดังกล่าว

4556276_0.jpg 4556274_0.jpg