งานไฟฟ้า ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล

0
177

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ งานไฟฟ้า กองช่าง ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ที่ถนนตาดแคน ซอยตาดแคน๑๒ ซอยตาดแคน๒๒ ถนนวงศ์คำพา ซอยอู่พงศธร และถนนศรีบุญเรือง

S__49799186.jpg S__49799182.jpg 25644_0.jpg