ศปถ. เทศบาลเมืองมุกดาหาร รณรงค์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ณ รร.อนุบาลมุกดาหาร

0
121

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๔๕ น. ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เทศบาลเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายอดุล ศิริมันค์ หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะคณะทำงาน/เลขานุการ ศปถ. เทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมชุดเทศกิจ ทำการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐% ในประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เพื่อขยายผลความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

4547064_0.jpg 4547070_0.jpg