ศปถ. เทศบาลเมืองมุกดาหาร รณรงค์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ณ รร.มุกดาลัย

0
133

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เทศบาลเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายอดุล ศิริมันค์ หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะคณะทำงาน/เลขานุการ ศปถ. เทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมชุดเทศกิจ ทำการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย ๑๐๐% ในประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของโรงเรียนมุกดาลัย เพื่อขยายผลความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

4546467_0.jpg 4546674_0.jpg 4546690_0.jpg