งานสัตวแพทย์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนเมืองใหม่ ๑

0
49

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนเมืองใหม่ ๑ มีสุนัขแมวเข้ารับบริการทั้งหมด ๔๐ ตัว

0C9F05D1-A2B8-4654-B269-0E0FBDA0ED20_0.jpg 201F07CF-A1E7-4EAA-A10C-85DE67F3A52B_0.jpg 516AE789-2515-46F3-8B68-6F0BF85144BC_0.jpg