ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผาศพวัดป่าศิลาวิเวกชุมชนค่ายลูกเสือ