งานควบคุมโรคฯ ร่วมกับ อสม. รณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย ชุมชนโคกสุวรรณ

0
471

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งปวดล้อม เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยออกเดินรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลายที่ชุมชนโคกสุวรรณ ร่วมกับ อสม. ชุมชนโคกสุวรรณ

S__33194214_0.jpg S__33194225_0.jpg S__33194226_0.jpg S__33194217_0.jpg