มูนิธิกาญจนบารมี จัดหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์ Mammogram ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร

0
94

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ Mammogram โดยมูนิธิกาญจนบารมี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร

LINE_ALBUM_-19-..-67__21.jpg LINE_ALBUM_-19-..-67__23.jpg LINE_ALBUM_-19-..-67__20.jpg LINE_ALBUM_-19-..-67__13.jpg LINE_ALBUM_-19-..-67__18.jpg LINE_ALBUM_-19-..-67__22.jpg