การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.มุกดาหาร

0
92

19เมย.2567 เวลา 09.30 น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธกส.มุกดาหาร ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

658322_0.jpg 658316_0.jpg 658324_0.jpg