เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗

0
52

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา๐๙.๐๐น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยนายอดุล ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๗ จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่๖/๒๕๖๗ โดยมี นายคมเพชร สีดามาตย์ เป็นประธานในที่ประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

4471127_0.jpg 4470922_0.jpg 697538_0.jpg 4471157_0.jpg