กิจกรรมเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ จังหวัดมุกดาหาร

0
297

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ พร้อมนี้มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานประกอบการ และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงมุกดาหาร

216931_1.jpg 216927_0.jpg 216876_0.jpg 216921_0.jpg