ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทต. นางัว และ อบต. นาสองคอน ณ ธรรมสถานวัดเยียวยากตือ (วัดญวน)

0
409

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นายวิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนางัว และองค์การบริหารส่วนตำบลนาสองคอน พร้อมนี้ชมรมผู้สูงอายุ ส.ว.เสียงทอง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ธรรมสถานวัดเยียวยากตือ (วัดญวน)

S__6848599_0.jpg S__6848597_0.jpg S__6848605_0.jpg S__6848602_0.jpg S__6848598_0.jpg S__6848592_0.jpg