สำนักงบประมาณเขตที่ ๑๕ ลงติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
1790

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณเขตที่ ๑๕ ที่มาลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยลงติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ที่ ถ.สำราญชายโขงใต้ ซ.แสงอรุณ และ ถ.วิวิทธสุรการ และร่วมติดตามโครงการปรับปรุงตลาดอินโดจีน เทศบาลเมืองมุกดาหาร

IMG_7074_0.jpg IMG_7076_0.jpg IMG_7110_0.jpg IMG_7139_0.jpg IMG_7174_0.jpg