ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนชุมชน ที่ชุมชนนาโปกลาง ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว ชุมชนอนุรักษ์บำรุง

0
2759

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย กองสวัสดิการสังคม นำเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน ประกอบด้วยชุมชนนาโปกลาง ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว และชุมชนอนุรักษ์บำรุง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

S__6791434_0.jpg S__6791437_0.jpg S__6791440_0.jpg S__6791439_0.jpg