เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายวันชัย โภคสวัสดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

0
435

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ นายวันชัย โภคสวัสดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร คนที่ ๑ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเทศบาล ร่วมพิธี ณ วัดอรุณรังษี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองมุกดาหาร กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดอรุณรังษี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

IMG_5078.jpg IMG_5076.jpg

กำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรม และณาปนกิจศพ คุณพ่อวันชัย โภคสวัสดิ์ ณ วัดอรุณรังษี

IMG_7483.jpg