ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร

0
5405

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองยโสธร เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบผลสำเร็จภายใต้หลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓

S__120537402_0.jpg S__120537407_0.jpg S__120537409_0.jpg S__120537412_0.jpg S__120537405_0.jpg