พิธีเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร “เชื่อมโยงการค้า ขยายโอกาส สร้างรายได้สู่เศรษฐกิจ ๒ ฝั่งโขง”

0
3385

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดมุกดาหาร “เชื่อมโยงการค้า ขยายโอกาส สร้างรายได้สู่เศรษฐกิจ ๒ ฝั่งโขง” โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานหน้าศาลาจังหวัดมุกดาหาร

IMG_4834.jpg IMG_4829.jpg IMG_4818.jpg IMG_4816.jpg IMG_4822.jpg