พิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๗ จังหวัดมุกดาหาร

0
3409

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนการบริหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๗ โดยมีท่านวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ๒๕๐ ปี มุกดาหาร

IMG_4788.jpg IMG_4777.jpg IMG_4782.jpg IMG_4735.jpg IMG_4771.jpg