ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

0
2236

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ที่มาศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคม และการบริหารงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

4306604_0.jpg S__10469536_0.jpg 4306536_0.jpg 4306532_0.jpg S__10469545_0.jpg