ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ให้เอกชนเช่าพื้นที่อาคารศูนย์จำหน่ายอาหารและสินค้า และพื้นที่ลานจอดรถ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยวิธีประมูล

0
135