กองช่าง งานไฟฟ้า ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

0
11074

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดหาาร โดย กองช่าง งานไฟฟ้า ออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ซอยตาดแคน ๗ ตาดแคน ๙ ถนนวิวิธสุรการ แก้ไขเปลี่ยนฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูงและเช็คระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์อาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__31047693.jpg S__31047686.jpg 300155_0.jpg