เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมรับทราบนโยบายกับหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ

0
9932

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณ นำโดยนายธนศาล วิธีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตที่ ๑๕ และร่วมประชุมรับทราบนโยบายกับหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ณ ห้องปฏิบัติราชการรองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ชั้น ๒

IMG_4104.jpg IMG_4109.jpg