เทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑

0
11628

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๒๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑ ตามหลักสุขาภิบาลเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

S__9764925_0.jpg S__9764928_0.jpg S__9764929_0.jpg