เทศบาลฯ ลงตรวจสอบเหตุร้องเรียนน้ำท่วมขัง ซ่อมแซมถนนชำรุด และเตรียมถนนวางท่อระบายน้ำซอยศรีปทุม ๙

0
7688

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยกองช่าง ออกตรวจเหตุร้องเรียนน้ำท่วมขัง พบว่ามีการวางท่อประปาทับท่อน้ำทิ้งของบ้านเรือน และท่อน้ำของเทศบาลเสียหาย และพบเห็นการก่อสร้างเทคอนกรีตทับถนนและบ่อพักน้ำ ทำให้ขวางทางไหลของน้ำ ซึ่งเทศบาลจะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป และได้ทำการซ่อมแซมถนนชำรุดบริเวณซอยสระพานหัก และสกัดถนนเทคอนกรีตเตรียมรื้อเพื่อวางท่อระบายน้ำที่ซอยศรีปทุม ๙

S__25149465_0.jpg S__34070577_0.jpg S__34070586_0.jpg S__34070602_0.jpg S__34070606_0.jpg