กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนมุกดาลัย

0
202

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ร่วมกับ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฉีดล้างทำความสะอาด บริเวณทางเท้า และสนับสนุนอุปกรณ์ทาสีจราจรและสีจราจรขาว – แดง สำหรับการทาสีเครื่องหมายจราจร(ทางม้าลาย) ที่บริเวณข้างโรงเรียนมุกดาลัย เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนมุกดาลัย อ.เมือง จ.มุกดาหาร

LINE_ALBUM_22-..66_231122_22.jpg LINE_ALBUM_22-..66_231122_19.jpg LINE_ALBUM_22-..66_231122_13.jpg LINE_ALBUM_22-..66_231122_11.jpg LINE_ALBUM_22-..66_231122_1.jpg