กองช่าง ออกซ่อมแซมฝารางระบายในเขตเทศบาลฯ

0
4409

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยกองช่าง ทำการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ฝาราง คสล. ที่บริเวณทางเข้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ฝั่งถนนวิวิธสุรการ ลงฝารางที่ถนนพิทักษ์พนมเขต บริเวณแยกเมืองใหม่และหน้าโรงเรียนมุกดาหาร และจัดทำฝาเหล็กสำหรับรางระบายน้ำ ซอยศรีปทุม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ทางเท้าและสัญจรในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__25133095_0.jpg 32733_0.jpg 32717_0.jpg