พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

0
10638

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

IMG_9578.jpg IMG_9581.jpg IMG_9568.jpg IMG_9569.jpg IMG_9609.jpg IMG_9618.jpg IMG_9597.jpg